Τομείς ειδίκευσης

Επιστρέφοντες υποψήφιοι

Σύνδεση ή δημιουργία προφίλ

Θέλετε να ενημερώσετε την αίτησή σας; Συνδεθείτε στο προφίλ σας για να αναθεωρήσετε την κατάστασή σας.


Join our talent network

Join our talent network.

Connect with us today for career news and opportunities. Join Now

Σταδιοδρομίες στο κέντρο επιχειρήσεων

Η έδρα της General Mills βρίσκεται στη Μινεάπολις της Μινεσότα. Από εδώ εξυπηρετούμε μια αυξανόμενη παγκόσμια επιχείρηση με ποικίλες και εξελισσόμενες ανάγκες.
Η εργασία σε έναν ρόλο του κέντρου επιχειρήσεων απαιτεί εστίαση στον τομέα ειδίκευσής σας σε συνδυασμό με μια στρατηγική κατανόηση των γενικών στόχων της εταιρείας, των πελατών και των συναδέλφων σας. Ορισμένοι από τους τομείς με τους οποίους μπορείτε να ασχοληθείτε στο κέντρο επιχειρήσεων μας είναι οι εξής:

  • Διοίκηση
  • Μηχανική κτηρίων
  • Εταιρικές επικοινωνίες
  • General Mills Federal Credit Union
  • Διεθνείς επιχειρηματικές υπηρεσίες
  • Νομικό Τμήμα
  • Ασφάλεια
  • Υπηρεσίες ταξιδιών & συναντήσεων