Τομείς ειδίκευσης

Επιστρέφοντες υποψήφιοι

Σύνδεση ή δημιουργία προφίλ

Θέλετε να ενημερώσετε την αίτησή σας; Συνδεθείτε στο προφίλ σας για να αναθεωρήσετε την κατάστασή σας.


Join our talent network

Join our talent network.

Connect with us today for career news and opportunities. Join Now

Σταδιοδρομίες στον τεχνικό τομέα

Οι μηχανικοί της General Mills μετατρέπουν τις ιδέες σε λύσεις που βοηθούν να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη της επιχείρησης, προστατεύοντας παράλληλα τους καταναλωτές, τους εργαζόμενους και το περιβάλλον. Εργαζόμαστε στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης τεχνολογικής κοινότητας για να διαθέτουμε στην αγορά τεχνολογίες παραγωγής τελευταίας γενιάς που μπορούν να βελτιώνουν τις δυνατότητες, να αξιοποιούν τους αυτοματισμούς και να βελτιστοποιούν τα υπάρχοντα κεφάλαια.

Οι μηχανικοί της General Mills εργάζονται στις εγκαταστάσεις μας σε όλο τον κόσμο. Αυτές οι εγκαταστάσεις είναι βασικό συστατικό της επιτυχίας μας καθώς βελτιώνουν συνεχώς και δημιουργούν καινοτόμους τρόπους να μεταφέρουμε τα προϊόντα μας στα ράφια των καταστημάτων ανά την υφήλιο. Μπορείτε να εστιάσετε τη σταδιοδρομία σας σε μια τεχνική ή διοικητική κατεύθυνση, αξιοποιώντας την εκπαίδευση, τις δεξιότητες και την εμπειρία σας στη διαχείριση έργων, τη μεταποίηση, τη συσκευασία, τον έλεγχο και τα συστήματα πληροφοριών ή/και στη βελτίωση των συστημάτων.