Τομείς ειδίκευσης

Επιστρέφοντες υποψήφιοι

Σύνδεση ή δημιουργία προφίλ

Θέλετε να ενημερώσετε την αίτησή σας; Συνδεθείτε στο προφίλ σας για να αναθεωρήσετε την κατάστασή σας.


Join our talent network

Join our talent network.

Connect with us today for career news and opportunities. Join Now

Σταδιοδρομίες στον οικονομικό τομέα

Η εργασία στον οικονομικό τομέα της General Mills είναι μια ευκαιρία να ηγηθείτε καινοτόμων στρατηγικών και να επηρεάσετε τις αποφάσεις για τα οικονομικά της εταιρείας που προσθέτουν αξία τόσο στους μετόχους όσο και στους εργαζόμενους. Υπάρχουν πολλά σημεία στα οποία μπορείτε να εστιάσετε τη σταδιοδρομία σας, μεταξύ αυτών είναι τα εξής:

  • Προγραμματισμός & Ανάλυση επιχειρηματικών μονάδων
  • Ανάλυση κεφαλαίου
  • Κέντρο διαχείρισης χρηματικών ροών
  • Διεθνή οικονομικά
  • Συγχωνεύσεις & Εξαγορές
  • Λειτουργίες
  • Χάραξη πολιτικής & Οικονομικές εκθέσεις
  • Πωλήσεις/Πωλήσεις πρώτης γραμμής
  • Αλυσίδα εφοδιασμού
  • Εμπόριο

Η ικανότητα να φέρνετε αποτελέσματα ενώ παράλληλα εργάζεστε με ακεραιότητα και υψηλό οικονομικό δαιμόνιο, απαιτούνται σε όλες τις ευκαιρίες στον οικονομικό τομέα.

Οι νέοι οικονομικοί αναλυτές έχουν την ευκαιρία να χτίσουν τις γνώσεις τους με το πρόγραμμα ανάπτυξης ηγεσίας στα οικονομικά (FLDP). Αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν τις γνώσεις τους σε διαδικασίες και αναλύσεις και να γίνουν αποτελεσματικοί συνεργάτες στη διοίκηση της επιχείρησης. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα ανάπτυξης ηγεσίας στα οικονομικά μαθαίνουν επίσης πώς να ξεπερνούν τα εμπόδια μεταξύ συνόρων, γεωγραφικών και επιχειρησιακών, ως μέλη της παγκόσμιας ομάδας οικονομικών της General Mills.