Τομείς ειδίκευσης

Επιστρέφοντες υποψήφιοι

Σύνδεση ή δημιουργία προφίλ

Θέλετε να ενημερώσετε την αίτησή σας; Συνδεθείτε στο προφίλ σας για να αναθεωρήσετε την κατάστασή σας.


Join our talent network

Join our talent network.

Connect with us today for career news and opportunities. Join Now

Σταδιοδρομίες στο ανθρώπινο δυναμικό

Η General Mills φημίζεται για την ποιότητα των μαρκών και των ανθρώπων της. Η ομάδα του ανθρώπινου δυναμικού υποστηρίζει περισσότερους από 40.000 εργαζόμενους σε περισσότερες από 30 χώρες παγκοσμίως.
Πιστεύουμε ότι ο καλύτερος τρόπος να αναπτύξετε τη σταδιοδρομία σας στο ανθρώπινο δυναμικό είναι να προσφέρετε μοναδικές και ενδιαφέρουσες ευκαιρίες για την ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών και προγραμμάτων τα οποία υποστηρίζουν έναν ολοένα και πιο δυναμικό και παγκόσμιο οργανισμό.
Οι πιο πετυχημένοι εργαζόμενοι του τομέα του ανθρώπινου δυναμικού της General Mills είναι πρωτίστως εξαιρετικοί επαγγελματίες. Γι’ αυτόν τον λόγο αναζητάμε επαγγελματίες που ξέρουν πώς να ηγούνται της καινοτομίας, να φέρνουν αποτελέσματα και να παρακινούν και να αναπτύσσουν ομάδες.
Η General Mills προσλαμβάνει άτομα με όλα τα επίπεδα εμπειρίας στις εγκαταστάσεις της σε όλο τον κόσμο. Οι δύο πιο συχνά διαθέσιμες ευκαιρίες σταδιοδρομίας περιλαμβάνουν τους εξής ρόλους:

Επιχειρηματικοί συνεργάτες ανθρώπινου δυναμικού

Οι επιχειρηματικοί συνεργάτες ανθρώπινου δυναμικού υπηρετούν έναν στρατηγικό ρόλο καθώς συμβάλλουν στη βελτίωση των επιχειρηματικών αποτελεσμάτων καθοδηγώντας την ανάπτυξη ταλέντων. Είναι απαραίτητη η γνώση της διαχείρισης των αλλαγών και του οργανωτικού σχεδιασμού.

Ειδικός θεμάτων ανθρώπινου δυναμικού

Αυτά τα άτομα λειτουργούν ως εσωτερικοί σύμβουλοι με την ευθύνη να σχεδιάζουν στρατηγικές, προγράμματα και διαδικασίες παγκόσμιας κλάσης για τις προσλήψεις, τις μετεγκαταστάσεις ή τις παροχές.