Τομείς ειδίκευσης

Επιστρέφοντες υποψήφιοι

Σύνδεση ή δημιουργία προφίλ

Θέλετε να ενημερώσετε την αίτησή σας; Συνδεθείτε στο προφίλ σας για να αναθεωρήσετε την κατάστασή σας.


Join our talent network

Join our talent network.

Connect with us today for career news and opportunities. Join Now

Σταδιοδρομίες στην παραγωγή

Η ασφάλεια και η αποδοτικότητα είναι καίριας σημασίας σε κάθε εργοστασιακή μονάδα παραγωγής της General Mills. Εστιαζόμαστε στη συνεχή βελτίωση σε όλους τους τομείς της δραστηριότητάς μας, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας, της εξυπηρέτησης πελατών και της παραγωγικότητας.
Η ομάδα παραγωγής εργάζεται σε τμήματα των εργοστασίων και της αλυσίδας εφοδιασμού για να θέτει στόχους, να αναπτύσσει και να εκτελεί στρατηγικές και να βελτιώνει τις επιδόσεις. Η General Mills ζητάει πρακτικούς επαγγελματίες με εμπειρία στα συστήματα μεταποίησης ή/και συσκευασίας ή συστήματα αλευροποιίας.

Πρόγραμμα συνεργατών παραγωγής & τεχνολογίας (MEA)

Αυτό το 24μηνης διάρκειας πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για νέους μηχανικούς οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν εμπειρία σε ένα εξελιγμένο περιβάλλον παραγωγής. Ως συνεργάτης παραγωγής και τεχνολογίας θα ηγηθείτε προγραμμάτων απόδοσης, ασφάλειας και βιωσιμότητας και παράλληλα θα αναπτύξετε και θα ηγηθείτε προγραμμάτων βελτίωσης σύνθετων συστημάτων μηχανημάτων παραγωγής.
Ανάλογα με τον τομέα που σας ενδιαφέρει, θα εργαστείτε στα συστήματα μεταποίησης ή/και συσκευασίας ή στα συστήματα αλευροποιίας και θα υπηρετήσετε ως επικεφαλής ομάδας για τα μέλη του προσωπικού λειτουργίας ή συντήρησης στις εγκαταστάσεις όπου θα απασχοληθείτε. Θα έχετε επίσης την ευκαιρία να συνεργαστείτε με διατμηματικές ομάδες από την εφοδιαστική, την ποιότητα, το ανθρώπινο δυναμικό, τα οικονομικά και την έρευνα και ανάπτυξη.
Οι υποψήφιοι συνεργάτες παραγωγής και τεχνολογίας πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ή μεταπτυχιακό στη χημική, την ηλεκτρική, τηβιομηχανική, τη μηχανική ή την αγροτική μηχανολογία, την επεξεργασία τροφίμων, την άλεση ή την επιστήμη τροφίμων.

Ωρομίσθιες θέσεις στην παραγωγή

Οι εργαζόμενοι στην παραγωγή συγκαταλέγονται στους πιο έξυπνους της βιομηχανίας. Διαθέτουν μια αταλάντευτη δέσμευση τόσο στην τροφή όσο και στην ασφάλεια των ανθρώπων, αλλά και πάθος να παρασκευάζουν τρόφιμα που οι άνθρωποι αγαπούν. Οι εργαζόμενοι της πρώτης γραμμής δουλεύουν απευθείας στις γραμμές παραγωγής για να παρασκευάζουν τρόφιμα που φέρνουν τις οικογένειες μαζί σε όλο τον κόσμο.
Αν αναζητάτε ευκαιρίες στην παραγωγή και τα αποτελέσματα αναζήτησης δεν εμφανίζουν τρέχουσες κενές θέσεις εργασίας, πατήστε εδώ για περισσότερες θέσεις εργασίας στα εργοστάσιά μας.