Τομείς ειδίκευσης

Επιστρέφοντες υποψήφιοι

Σύνδεση ή δημιουργία προφίλ

Θέλετε να ενημερώσετε την αίτησή σας; Συνδεθείτε στο προφίλ σας για να αναθεωρήσετε την κατάστασή σας.


Join our talent network

Join our talent network.

Connect with us today for career news and opportunities. Join Now

Σταδιοδρομίες στις λειτουργίες ποιότητας & κανονισμών

Η General Mills, ως μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τροφίμων στον πλανήτη, έχει υποσχεθεί ποιότητα και συνέπεια στους πελάτες της ανά την υφήλιο. Η ομάδα λειτουργιών ποιότητας και κανονισμών αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της ικανότητάς μας να εκπληρώνουμε τις υποσχέσεις της μάρκας. Αυτό σημαίνει ότι τα μέλη της ομάδας λειτουργιών ποιότητας και κανονισμών συμβάλλουν στη διασφάλιση της ανώτερης ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων για τους καταναλωτές μας, ενώ παράλληλα συμμορφώνονται με τους διάφορους κανονιστικών φορέων.

Αν εργαστείτε στην General Mills θα έχετε την ευκαιρία να συνεργαστείτε με διάφορα τμήματα για να βελτιώνετε την ποιότητα των προϊόντων αυξάνοντας παράλληλα την αποδοτικότητα της γραμμής παραγωγής. Θα γίνετε ειδικός στις λειτουργίες μονάδων και θα έχετε την ευκαιρία να ακολουθήσετε μια σταδιοδρομία στον τεχνικό τομέα ή στη διοίκηση.