Τομείς ειδίκευσης

Επιστρέφοντες υποψήφιοι

Σύνδεση ή δημιουργία προφίλ

Θέλετε να ενημερώσετε την αίτησή σας; Συνδεθείτε στο προφίλ σας για να αναθεωρήσετε την κατάστασή σας.


Join our talent network

Join our talent network.

Connect with us today for career news and opportunities. Join Now

Σταδιοδρομίες στις πωλήσεις

Πολλά προϊόντα της General Mills είναι ήδη νούμερο 1 ή νούμερο 2 στις κατηγορίες τους και τα στελέχη του τμήματος πωλήσεων εξακολουθούν να μας βοηθούν να κερδίζουμε μερίδιο στην αγορά. Ως μέλος της ομάδας μας θα πουλάτε εδραιωμένες μάρκες, θα παρουσιάζετε νέα προϊόντα και θα παραμένετε μπροστά από τους πελάτες μας με νέους και καινοτόμους τρόπους. Η ομάδα πωλήσεων καταμερίζεται ως εξής:

Μικροκαταστήματα & Τροφοδοσία Γευμάτων

Θα πουλάτε σε πελάτες της τροφοδοσίας γευμάτων (όπως σχολεία και ξενοδοχεία), σε διανομείς, σε μικροκαταστήματα, σε σούπερ μάρκετ, σε αρτοποιία λιανικής και χονδρικής, σε ταχυφαγεία και αλυσίδες εστιατορίων που λαχταρούν τα προϊόντα και τις καινοτόμες λύσεις μας.

Καταναλωτικά τρόφιμα

  1. Εργαζόμενοι στην έδρα της εταιρείας ή στα επιχειρηματικά κέντρα μας, θα παρέχετε υποστήριξη με αναλύσεις και γνώσεις των κατηγοριών στους πελάτες και την ομάδα πωλήσεων.
  2. Στις επιτόπιες πωλήσεις ή στις πωλήσεις λιανικής, θα εργάζεστε απευθείας με πελάτες για να βελτιστοποιείτε την τοποθέτηση των προϊόντων στα καταστήματα και να αναπτύσσετε προωθητικές ενέργειες.

Εξυπηρέτηση πελατών

Ως μέλος αυτής της ομάδας θα προσφέρετε την καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών του κλάδου, θα εντοπίζετε ευκαιρίες για ανάπτυξη και βελτίωση και θα χαράζετε σχέδια υποστηρικτικών ενεργειών.

Οι πετυχημένοι εργαζόμενοι στις πωλήσεις διαθέτουν:

  • Βασικές δεξιότητες στις πωλήσεις και γνώση των προϊόντων
  • Εξοικείωση με τα συστήματα και τα εργαλεία επιχειρηματικών αναλύσεων
  • Κατανόηση του όγκου και της κερδοφορίας
  • Την ικανότητα να επηρεάζουν τους λήπτες αποφάσεων
  • Ένα ισχυρό δίκτυο επαγγελματικών σχέσεων

Multicultural Food Service and Hospitality Alliance