Τομείς ειδίκευσης

Επιστρέφοντες υποψήφιοι

Σύνδεση ή δημιουργία προφίλ

Θέλετε να ενημερώσετε την αίτησή σας; Συνδεθείτε στο προφίλ σας για να αναθεωρήσετε την κατάστασή σας.


Join our talent network

Join our talent network.

Connect with us today for career news and opportunities. Join Now

Σταδιοδρομίες στην εφοδιαστική & τις προμήθειες της αλυσίδας εφοδιασμού

Η General Mills δεν θα ήταν μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τροφίμων στον πλανήτη χωρίς μια εξαιρετική αλυσίδα εφοδιασμού. Η συνδυασμένη γνώση των ομάδων εφοδιαστικής και προμηθειών είναι ένα ιδανικό παράδειγμα της κουλτούρας συνεργασίας που απολαμβάνουμε στην εταιρεία μας.

Εφοδιαστική

Ο σχεδιασμός των λειτουργιών, οι μεταφορές, η εξυπηρέτηση πελατών και η φύλαξη σε αποθήκες εμπίπτουν στον τομέα της εφοδιαστικής, ο οποίος υποστηρίζεται από τελευταίας τεχνολογίας συστήματα διαχείρισης αλυσίδας εφοδιασμού και ηλεκτρονικού εμπορίου.
Διαθέτουμε ευκαιρίες στις κατά τόπους εγκαταστάσεις μας και στην έδρα μας στη Μινεάπολις για επαγγελματίες με γνώσεις στον τομέα της τεχνολογίας και όλα τα επίπεδα εμπειρίας. Αναζητάμε ηγετικές φυσιογνωμίες με αναλυτική σκέψη και πτυχίο στη διαχείριση αλυσίδας εφοδιασμού, τις μεταφορές και την εφοδιαστική, τη διοίκηση επιχειρήσεων ή τη βιομηχανική μηχανολογία.

Προμήθειες

Ο οργανισμός προμηθειών της General Mills (γνωστός επίσης ως τμήμα αγορών ή εφοδιασμού) διαχειρίζεται μια αδιάκοπη προμήθεια υλών και υπηρεσιών, εφαρμόζοντας στρατηγικές σχεδιασμένες να ισοσκελίζουν τον πληθωρισμό, να διεθνοποιούν την αλυσίδα εφοδιασμού μας και να βελτιώνουν τα οικονομικά μας αποτελέσματα. Πετυχαίνουμε αυτόν τον στόχο με την ανάλυση προσφοράς και ζήτησης, τις στρατηγικές διαπραγματεύσεις, την ανάλυση της αγοράς και της βιομηχανίας και στρατηγικές ανά κατηγορία.

Αν εργαστείτε στις προμήθειες θα έχετε την ευκαιρία να διαχειριστείτε με ολιστικό τρόπο μια αξιόπιστη και οικονομικά αποτελεσματική παγκόσμια στρατηγική αλυσίδας εφοδιασμού για τη διανομή συστατικών υψηλής ποιότητας, υλικών συσκευασίας, εξοπλισμού, αναλωσίμων και υπηρεσιών στις λειτουργίες παραγωγής και εμπορίου. Η συνεργασία με άτομα από διάφορα τμήματα όπως το μάρκετινγκ, η έρευνα και ανάπτυξη, η παραγωγή, η εφοδιαστική και οι λειτουργίες ποιότητας και κανονισμών, είναι απαραίτητη για την επιτυχία σας ως στέλεχος του τμήματος προμηθειών.

Προγράμματα συνεργατών διοίκησης

Τόσο η εφοδιαστική όσο και οι προμήθειες προσφέρουν προγράμματα εκπαίδευσης σε νέους εργαζόμενους που θέλουν να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες. Αναλόγως του τομέα, οι θητείες μπορεί να διαρκέσουν έως και 24 μήνες. Οι LMA και οι SMA θα πρέπει να περιμένουν ότι θα εξερευνήσουν αρκετούς τομείς ευθύνης μέσα στα πέντε πρώτα έτη στην εταιρεία μας.