Παροχές

Επιστρέφοντες υποψήφιοι

Σύνδεση ή δημιουργία προφίλ

Θέλετε να ενημερώσετε την αίτησή σας; Συνδεθείτε στο προφίλ σας για να αναθεωρήσετε την κατάστασή σας.


Join our talent network

Join our talent network.

Connect with us today for career news and opportunities. Join Now

Παροχές

Η General Mills προσφέρει με περηφάνια ένα πακέτο παροχών που καλύπτει τις ανάγκες σας σήμερα και σας βοηθάει να προγραμματίζετε για το αύριο. Μολονότι οι παροχές διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή σας, παραθέτουμε μια συνοπτική λίστα παροχών που ενδέχεται να έχετε στη διάθεσή σας:

  • Ανταγωνιστικούς μισθούς
  • Ετήσια μπόνους
  • Καθιερωμένες παροχές

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Καθημερινά σε ολόκληρη την υφήλιο, οι 40.000 εργαζόμενοι της General Mills εργάζονται για να εκπληρώνουν την αποστολή μας, να εξυπηρετούμε τον κόσμο. Παράγουμε εθελοντικό έργο στις τοπικές κοινωνίες μας, χαρίζουμε χρόνο, χρήμα και τρόφιμα και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο και πιο υγιή.