ประเภทสายงาน

ผู้สมัครที่เคยสมัครแล้ว

เข้าสู่ระบบหรือร้างโปรไฟล์

กำลังมองหาว่ามีการอัพเดทข้อมูลล่าสุดของใบสมัครใช่เหรือไม่ เข้าสู่ระบบโปรไฟล์ของคุณเพื่อทบทวนสถานะของคุณ


Join our talent network

Join our talent network.

Connect with us today for career news and opportunities. Join Now

งานการจัดการองค์กร

สำนักงานใหญ่ (General Mills Corporate Headquarters) ตั้งอยู่ในเมือง Minneapolis, รัฐ Minnesota จากที่นี่ เราบริการธุรกิจระดับโลกที่กำลังเติบโตขึ้นด้วยการตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลง
การทำงานกับเราในด้านการจัดการองค์กร คุณต้องรู้จริงในสายงานที่คุณเชี่ยวชาญ รวมทั้งต้องเข้าใจในกลยุทธ์ในการบรรลุเกินกว่าเป้าหมายของบริษัท ลูกค้า และเพื่อนร่วมงานของคุณ ตัวอย่างตำแหน่งงานในสำนักงานจัดการองค์กรของเราได้แก่:

  • การจัดการทั่วไป
  • วิศกรรมอาคารสถานที่
  • การสือสารภายในCorporate Communications
  • สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน (General Mills Federal Credit Union)
  • การบริการธุรกิจระหว่างประเทศ
  • Legal
  • การฝึกอบรมการตระหนักถึง
  • งานบริการด้านการเดินทางและประชุม