ประเภทสายงาน

ผู้สมัครที่เคยสมัครแล้ว

เข้าสู่ระบบหรือร้างโปรไฟล์

กำลังมองหาว่ามีการอัพเดทข้อมูลล่าสุดของใบสมัครใช่เหรือไม่ เข้าสู่ระบบโปรไฟล์ของคุณเพื่อทบทวนสถานะของคุณ


Join our talent network

Join our talent network.

Connect with us today for career news and opportunities. Join Now

งานด้านวิศวกรรม

วิศวกรที่ General Mills เป็นผู้ที่แปลงความคิดไปเป็นวิธีแก้ปัญหาที่สามารถช่วยให้ธุรกิจเติบโตขึ้นได้พร้อมๆ กับการปกป้องผู้บริโภค พนักงาน และสิ่งแวดล้อมของเรา เราทำงานรวมกันกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี เพื่อนำเทคโนโลยีการผลิตอันใหม่ล่าสุดมาใช้ในเชิงธุรกิจ และสามารถปรับปรุงความสามารถในการผลิต การใช้เครื่องอัตโนมัติ และการปรับใช้ประโยชน์ของเครื่องที่มีอยู่ให้ดีที่สุด

วิศวกรของ General Mills ทำงานในโรงงานของบริษัทที่กระจายอยู่ทั่วโลก โรงงานเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญต่อความสำเร็จของเรา พวกเขาได้ทำการปรับปรุงและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งผลิตภัณฑ์ของเราไปยังชั้นขายทั่วโลก คุณสามารถที่จะเลือกทำงานของคุณอยู่ในสายเทคนิคหรือในสายการจัดการได้ ขึ้นอยู่กับการศึกษา ทักษะ และประสบการณ์ในด้านการจัดการโปรเจคท์ กระบวนการผลิต การบรรจุภัณฑ์ ระบบควบคุมและข้อมูล และ/หรือการปรับปรุงระบบของคุณ