ประเภทสายงาน

ผู้สมัครที่เคยสมัครแล้ว

เข้าสู่ระบบหรือร้างโปรไฟล์

กำลังมองหาว่ามีการอัพเดทข้อมูลล่าสุดของใบสมัครใช่เหรือไม่ เข้าสู่ระบบโปรไฟล์ของคุณเพื่อทบทวนสถานะของคุณ


Join our talent network

Join our talent network.

Connect with us today for career news and opportunities. Join Now

งานด้านการเงิน

การทำงานด้านการเงินที่ General Mills เป็นโอกาสที่จะดำเนินกลยุทธ์อันสร้างสรรค์ และนำไปสู่การตัดสินใจทางการเงินที่จะเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกันแก่พนักงาน มีประเภทงานอันหลากหลายที่คุณสามารถจะเลือกทำได้ที่นี่ รวมถึง:

  • การวางแผนและวิเคราะห์หน่วยธุรกิจ
  • การวิเคราะห์ทุน
  • การคลังภายใน
  • การเงินระหว่างประเทศ
  • การควบรวมและการเข้าซื้อกิจการ
  • การปฏิบัติงาน
  • นโยบาย และรายงาน
  • การขาย และการขายส่วนภูมิภาค
  • ห่วงโซ่อุปทาน
  • การค้า

ความสามารถในการทำงานให้สำเร็จในขณะที่ทำงานด้วยความซื่อสัตย์และมีปฏิภาณทางการเงินเป็นข้อกำหนดที่จำเป็นสำหรับผู้ที่จะมาทำงานด้านการเงิน

นักวิเคราะห์ทางการเงินหน้าใหม่ มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ผ่านโปรแกรม Finance Leadership Development Program (FLDP) ซึ่งจะทำให้พวกเขาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการดำเนินการและการวิเคราะห์ และจะกลายเป็นผู้ร่วมงานที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจได้ต่อไป ผู้เข้าร่วมโปรแกรม FLDP ยังจะได้เรียนรู้วิธีการทลายกำแพงอุปสรรคของเส้นแบ่งเขตแดน ภูมิศาสตร์ และภูมิภาค โดยการเป็นส่วนหนึ่งของทีมการเงินระหว่างประเทศของ General Mills อีกด้วย