ประเภทสายงาน

ผู้สมัครที่เคยสมัครแล้ว

เข้าสู่ระบบหรือร้างโปรไฟล์

กำลังมองหาว่ามีการอัพเดทข้อมูลล่าสุดของใบสมัครใช่เหรือไม่ เข้าสู่ระบบโปรไฟล์ของคุณเพื่อทบทวนสถานะของคุณ


Join our talent network

Join our talent network.

Connect with us today for career news and opportunities. Join Now

งานด้านทรัพยากรบุคคล

เป็นที่รู้กันดีว่า General Mills ได้สร้างสรรค์แบรนด์คุณภาพ เช่นเดียวกันกับได้สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ ทีมบริหารทรัพยากรบุคคลของเรา ทำงานสนับสนุนพนักงานมากกว่า 40,000 คนในมากว่า 30 ประเทศทั่วโลก
เราเชื่อว่า สิ่งที่ดีที่สุดในการพัฒนางานด้าน HR ของคุณ คือการให้โอกาสที่พิเศษเฉพาะและท้าทาย ให้ทำการพัฒนาและดำเนินกลยุทธ์และโปรแกรม ที่สนับสนุนองค์กรระหว่างประเทศที่เต็มไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์
พนักงาน HR ที่ประสบความสำเร็จที่สุดใน General Mills เป็นนักธุรกิจที่เก่งกาจที่สุด นั่นคือ ทำไม เราจึงต้องค้นหาผู้เชี่ยวชาญ ผู้ที่รู้วิธีที่จะดึงความคิดสร้างสรรค์ ผู้ทำผลงาน และกระตุ้นและพัฒนาทีม
General Mills รับผู้มีประสบการณ์ที่ระดับต่างๆ กันในสำนักงานต่างๆ ของเราทั่วโลก โอกาสงานสองงานที่เรารับอยู่เสมอได้แก่:

เจ้าหน้าที่ธุรกิจบริหารทรัพยากรบุคคล

เจ้าหน้าที่ธุรกิจ HR ของเรา ทำงานในเชิงกลยุทธ์เพื่อช่วยให้ดำเนินผลทางธุรกิจโดยการเป็นผู้นำในการพัฒนา จำเป็นต้องความรู้ในการจัดการความเปลี่ยนแปลงและการออกแบบองค์กร

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จะเป็นที่ปรึกษาภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้กลยุทธ์ระดับโลก โปรแกรมและกระบวนการในการรับสมัครงาน การย้ายสถานที่ทำงาน และผลตอบแทน