ประเภทสายงาน

ผู้สมัครที่เคยสมัครแล้ว

เข้าสู่ระบบหรือร้างโปรไฟล์

กำลังมองหาว่ามีการอัพเดทข้อมูลล่าสุดของใบสมัครใช่เหรือไม่ เข้าสู่ระบบโปรไฟล์ของคุณเพื่อทบทวนสถานะของคุณ


Join our talent network

Join our talent network.

Connect with us today for career news and opportunities. Join Now

อาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ General Mills จะเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าให้กับคุณเป็นอย่างมาก คุณจะได้ทำงานกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย แบรนด์สินค้าที่มีชื่อเสียงโด่งดัง และทีมงานมืออาชีพที่แข็งแกร่งในสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้าง และทำงานด้วยความร่วมมือ เราเปิดรับแนวคิดและนวัตกรรมสร้างสรรค์ใหม่ๆ และสนับสนุนการเติบโตและการพัฒนาของคุณผ่านหน่วยงานด้านไอทีของเรา

ในการเข้าร่วมทีมไอทีของเรานั้น คุณจะต้องมีทักษะความเป็นผู้นำ มีความเข้าใจในธุรกิจ และความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคที่เทียบเท่ากับประสบการณ์ของคุณในสาขางาน และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ในฐานะบริษัทระดับโลก General Mills สามารถมอบโครงสร้างพื้นฐานและโอกาสด้านซอฟต์แวร์ได้แบบไม่สิ้นสุด

ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีที่อยู่ในสายอาชีพในช่วงเริ่มต้นการทำงานที่ประสงค์จะโยกย้าย และแสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์ภายในองค์กรของเรา ได้เข้าร่วมในโครงการหมุนเวียนเปลี่ยนตำแหน่งงาน ซึ่งมีการเสนอสามตำแหน่งงานในช่วงห้าปีแรกในการทำงานที่บริษัท พวกเขาได้เรียนรู้วิธีการออกแบบโซลูชั่นสำหรับเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม ที่ช่วยขับเคลื่อนคุณค่าทางธุรกิจอย่างแท้จริง