ประเภทสายงาน

ผู้สมัครที่เคยสมัครแล้ว

เข้าสู่ระบบหรือร้างโปรไฟล์

กำลังมองหาว่ามีการอัพเดทข้อมูลล่าสุดของใบสมัครใช่เหรือไม่ เข้าสู่ระบบโปรไฟล์ของคุณเพื่อทบทวนสถานะของคุณ


Join our talent network

Join our talent network.

Connect with us today for career news and opportunities. Join Now

งานด้านการผลิต

ความปลอดภัยและประสิทธิภาพ เป็นหัวใจหลักของโรงงานผลิตของ General Mills ทุกโรง เรามุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ด้านของธุรกิจ รวมถึง ราคา คุณภาพ การบริการลูกค้า และการเพิ่มผลการผลิต
ทีมการผลิตจะทำงานในโรงงานรวมไปถึงร่วมกับหน้าทีทางห่วงโซ่อุปทาน เพื่อจัดตั้งเป้าหมาย พัฒนา และดำเนินกลยุทธ์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในระบบกระบวนการผลิต และ/หรือการบรรจุภัณฑ์ หรือระบบสีแป้ง ยังเป็นที่ต้องการใน General Mills

โปรแกรม Manufacturing & Engineering Associate (MEA)

เป็นโปรแกรม 24 เดือนที่ออกแบบมาสำหรับวิศวกรมือใหม่ ผู้ที่ต้องการเพิ่มประสบการณ์ในสิ่งแวดล้อมการผลิตอันช่ำชอง การจะเข้าร่วม MEA, คุณต้องเป็นผู้นำโปรเจคต์ที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและยั่งยืน รวมทั้งพัฒนาและเป็นผู้นำการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง สำหรับเครื่องจักรการผลิตที่ซับซ้อนได้
ขึ้นอยู่กับลักษณะความสนใจของคุณ คุณสามารถจะทำงานกับระบบการผลิตและ/หรือการบรรจุภัณฑ์ หรือระบบสีแป้ง และทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือซ่อมบำรุงในโรงงานที่คุณทำงาน คุณยังจะได้รับโอกาสในการทำงานร่วมกันกับทีมขนส่ง ทีมคุณภาพ ทีมทรัพยากรบุคคล ทีมการเงิน และทีมวิจัยและพัฒนาอีกด้วย
ผู้เข้าร่วมโครงการ MEA จะต้องเป็นผู้ที่จบปริญญาตรีหรือปริญญาโทรในสาขาวิศวกรรมเคมี ไฟฟ้า อุตสาหการ เครื่องกล อุตสาหกรรมอาหาร หรือการเกษตร หรือ วิทยาศาสตร์การสี หรือการอาหาร

งานการผลิตรายชั่วโมง

พนักงานการผลิตของเรา เป็นพนักงานผู้มีความเฉลียวฉลาดกลุ่มหนึ่งในอุตสาหกรรม ด้วยคำมั่นที่ให้กับทั้งอาหารและความปลอดภัยของคน รวมไปถึงความกระตือรือร้นที่จะผลิตอาหารที่คนชื่นชอบ พนักงานหน้างานของเรา ทำงานโดยตรงกับสายการผลิตเพื่อผลิตอาหารที่นำทุกคนในครอบครัวมาร่วมกันทั่วทั้งโลก

หากคุณกำลังตามหาโอกาสในการทำงานด้านการผลิต และผลการค้นหาของคุณไม่พบตำแหน่งที่เปิด คลิกที่นี่ สำหรับงานด้านการผลิตเพิ่มเติมในโรงงานของเรา