ประเภทสายงาน

ผู้สมัครที่เคยสมัครแล้ว

เข้าสู่ระบบหรือร้างโปรไฟล์

กำลังมองหาว่ามีการอัพเดทข้อมูลล่าสุดของใบสมัครใช่เหรือไม่ เข้าสู่ระบบโปรไฟล์ของคุณเพื่อทบทวนสถานะของคุณ


Join our talent network

Join our talent network.

Connect with us today for career news and opportunities. Join Now

งานด้านคุณภาพและกฎเกณฑ์มาตรฐาน

การเป็นหนึ่งในบริษัทด้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดในดาวเคราะห์ดวงนี้ General Mills ได้ให้คำสัญญาในด้านคุณภาพและความสม่ำเสมอแก่ลูกค้าของเราทั่วโลก ทีมด้านคุณภาพและกฎเกณฑ์มาตรฐานของเรา เป็นส่วนประกอบสำคัญที่ำให้เราสามารถส่งมอบได้ตามความคาดหวังของแบรนด์ นั่นหมายถึง ทีมคุณภาพและกฎเกณฑ์มาตรฐานของเรา ได้ให้ความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารแก่ผู้บริโภค โดยสอดคล้องกับกฎเกณฑ์มาตรฐานขององค์กรต่างๆ

การทำงานที่ General Mills คุณจะได้รับโอกาสในการทำงานอย่างใกล้ชิดกับหลายๆ ฝ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ไปพร้อมๆ กับการเพิ่มประสิทธิภาพของสายการผลิต คุณจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในหน่วยการผลิต และมีโอกาสก้าวหน้าในสายงานทางเทคนิคหรือทางบริหารได้