ประเภทสายงาน

ผู้สมัครที่เคยสมัครแล้ว

เข้าสู่ระบบหรือร้างโปรไฟล์

กำลังมองหาว่ามีการอัพเดทข้อมูลล่าสุดของใบสมัครใช่เหรือไม่ เข้าสู่ระบบโปรไฟล์ของคุณเพื่อทบทวนสถานะของคุณ


Join our talent network

Join our talent network.

Connect with us today for career news and opportunities. Join Now

งานด้านวิจัยและพัฒนา

ตั้งแต่จะทำอย่างไรให้อาหารเช้าซีเรียลยังคงกรอบอยู่แม้จุ่มอยู่ในนม ไปจนถึงการรับรองคุณภาพเมื่อออกจำหน่าย ทีมวิจัยและพัฒนาทำงานในสิ่งแวดล้อมการทำงานจริง และร่วมกันในการพัฒนากระบวนการผลิต สูตรผลิตผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาเทคโนโลยี และการปรับปรุงกระบวนการ

เมื่อได้มาร่วมงานกับองค์กรวิจัยและพัฒนาในหนึ่งในศูนย์เทคนิคของเรา คุณจะกลายเป็นส่วนสำคัญของทีมที่คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่อันน่าตื่นเต้น หรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และระบบที่มีอยู่ของสินค้าบริโภคคุณภาพที่มีมายาวนานดังเช่น Cheerios, Wheaties, ผลิตภัณฑ์ Pillsbury dough, ของหวาน Betty Crocker, Just-Rol, Yoki, และแบรนด์ General Mills อื่นๆ ที่คุณเห็นอยู่เสมอตามซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายของชำ