ประเภทสายงาน

ผู้สมัครที่เคยสมัครแล้ว

เข้าสู่ระบบหรือร้างโปรไฟล์

กำลังมองหาว่ามีการอัพเดทข้อมูลล่าสุดของใบสมัครใช่เหรือไม่ เข้าสู่ระบบโปรไฟล์ของคุณเพื่อทบทวนสถานะของคุณ


Join our talent network

Join our talent network.

Connect with us today for career news and opportunities. Join Now

งานด้านการขาย

ผลิตภัณฑ์ของ General Mills หลายๆ ผลิตภัณฑ์ ครองตำแหน่งที่ #1 หรือ #2 ในแต่ละหมวดอยู่แล้ว และผู้เชี่ยวชาญด้านการขายของเรา ได้ดำเนินการต่อไปอย่างไม่หยุดเพื่อช่วยเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดให้เรา เมื่อมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมเรา คุณจะได้ทำการขายแบรนด์ที่มีอยู่แล้ว แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และทำงานกับลูกค้าด้วยวิธีที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์ หน่วยงานในทีมการขายของเรามีดังนี้:

หน่วยร้านสะดวกซื้อ และบริการอาหาร

เราจะขายแก่ลูกค้าที่ให้บริการอาหาร (เช่นโรงเรียน และโรงแรม) ผู้กระจายสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายเบเกอรี่แบบปลีกและส่ง ร้านอาหารจานด่วน และกลุ่มเครือข่ายร้านอาหาร ที่ต้องการผลิตภัณฑ์และการพํฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเรา

หน่วยอาหารบริโภค

  1. การทำงานที่สำนักงานใหญ่ หรือที่ศูนย์ธุรกิจของเรา คุณจะช่วยเหลือทางด้านการวิเคราะห์ และความเชี่ยวชาญในหมวดต่างๆ ให้แก่ลูกค้า และทีมการขาย
  2. ในการขายตามภูมิภาคหรือการขายปลีก คุณจะทำงานโดยตรงกับลูกค้า เพื่อทำการวางตำแหน่งในร้าน และแนะนำจัดการโปรโมชั่นต่างๆ

หน่วยบริการลูกค้า

เมื่อมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมนี้ คุณจะทำงานการบริการลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรม แนะนำโอกาสการเติบโตและการปรับปรุง และแนะนำแผนการสนับสนุน

จุดเด่นของพนักงานขายที่ประสบความสำเร็จ

  • ทักษะพื้นฐานการขาย และความรู้ในผลิตภัณฑ์
  • คุ้นเคยกับระบบและเครื่องมือวิเคราะห์ทางธุรกิจ
  • ความเข้าใจในปริมาณและกำไร
  • ความสามารถในการโน้มน้าวผู้มีสิทธิ์ตัดสินใจ
  • มีเครือข่ายความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

Multicultural Food Service and Hospitality Alliance