ประเภทสายงาน

ผู้สมัครที่เคยสมัครแล้ว

เข้าสู่ระบบหรือร้างโปรไฟล์

กำลังมองหาว่ามีการอัพเดทข้อมูลล่าสุดของใบสมัครใช่เหรือไม่ เข้าสู่ระบบโปรไฟล์ของคุณเพื่อทบทวนสถานะของคุณ


Join our talent network

Join our talent network.

Connect with us today for career news and opportunities. Join Now

งานเกี่ยวกับโลจิสติกส์ห่วงโซ่อุปทานและการจัดซื้อ

General Mills จะไม่สามารถเป็นหนึ่งในบริษัทอาหารใหญ่ที่สุดในดาวเคราะห์นี้ได้ หากไม่มีการจัดการด้านห่วงโซ่อุปทานอันเป็นเลิศ ความเชี่ยวชาญและการประสานงานของทีมโลจิสติกส์และจัดซึ้อของเรา เป็นตัวอย่างอันดีของวัฒนธรรมการร่วมมือกันที่ทำให้เราสนุกกับการทำงานที่นี่

โลจิสติกส์

การวางแผนการผลิต การขนส่ง การบริการลูกค้า และคลังสินค้า ต่างอยู่ภายใต้ฝ่ายโลจิสติกส์ ที่รองรับด้วยระบบ e-commerce และระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ทันสมัยที่สุด

มีโอกาสงานว่างที่สำนักงานส่วนภูมิภาคหลายๆ แห่ง รวมถึงที่สำนักงานใหญ่ใน Minneapolis สำหรับมืออาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ในทุกระดับประสบการณ์ เรามองหาผู้นำที่มีความสามารถในเชิงวิเคราะห์ โดยมีปริญญาตรีด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาง การขนส่ง และโลจิสติกส์ การบริหารธุรกิจ หรือวิศวกรรมอุตสหการ

การจัดซื้อ

องค์กรการจัดซื้อของ General Mills (หรือรู้จักกันในนาม จัดซื้อ หรือ จัดหา) ทำหน้าที่จัดการการส่งมอบวัตถุดิบและบริการให้ลื่นไหล ดำเนินกลยุทธ์ที่ออกแบบมาให้ชดเชยภาวะเงินเฟ้อ รวมระบบห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงราคาสุดท้าย เราทำงานโดยใช้การวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทาน กลยุทธ์การต่อรอง การวิเคราะห์ตลาดและอุตสาหกรรม และกลยุทธ์การจัดหมวดหมู่

ทำงานในหน่วยจัดซื้อ คุณจะได้รับโอกาสในการทำงานกับกลยุทธ์การจัดการห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศที่มีประสิทธิผลและน่าเชื่อถือ ที่ได้ออกแบบมาเพื่อการส่งมอบวัตถุดิบคุณภาพสูง วัสดุบรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์ สิ่งของและบริการต่างๆ ของกระบวนการผลิตและการดำเนินธุรกิจ การร่วมมือกันกับบุคคลจากหน่วยงานอื่นๆ เช่น ฝ่ายการตลาด ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายผลิต โลจิสติกส์ และฝ่ายคุณภาพและกฎเกณฑ์มาตรฐาน จะเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานจัดซื้อแบบมืออาชีพของคุณ

โปรแกรม Management Associate Programs

ทั้งโลจิสติกส์ และจัดซื้อ มีโปรแกรมการอบรมสำหรับมืออาชีพหน้าใหม่ ผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะหลัก การกำหนดนี้อาจนำไปใช้สูงสุด 24 เดือนโดยขึ้นอยู่กับการปฏิบัติ LMA และ SMA จะได้ทำงานในหน้าที่รับผิดชอบในหน่วยต่างๆ ภายในห้าปีแรกของการทำงานกับเรา