การทำงานที่นี่

ผู้สมัครที่เคยสมัครแล้ว

เข้าสู่ระบบหรือร้างโปรไฟล์

กำลังมองหาว่ามีการอัพเดทข้อมูลล่าสุดของใบสมัครใช่เหรือไม่ เข้าสู่ระบบโปรไฟล์ของคุณเพื่อทบทวนสถานะของคุณ


Join our talent network

Join our talent network.

Connect with us today for career news and opportunities. Join Now

ชุมชน

ที่ General Mills เราหล่อเลี้ยงชีวิตโดยการหล่อเลี้ยงชุมชนของเราทั่วโลก นี่คือความรับผิดชอบของเราในการช่วยเหลือผู้คน และโลกในสถานที่ๆ เราทำงานและอยู่อาศัย

ช่วยเหลือผู้คน

มูลนิธิ General Mills ได้ถูกก่อตั้งขึ้นมาในปี 1954 เพื่อเปิดทางให้เราสามารถช่วยเหลือสังคมในสิ่งที่สำคัญต่อเรา ตั้งแต่ได้ก่อตั้งมูลนิธิมาในปี 1954 General Mills ได้บริจาคเงินมากกว่า 1 พันล้านเหรียญในการกุศลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา, ศิลปะ, ความอดอยากและโภชนาการทางสุขภาพ รวมถึงภัยธรรมชาติ แค่ในปี 2013 เราได้บริจาคเงินจำนวน 154 ล้านเเหรียญให้แก่ชุมชนทั่วโลก ความมุ่งมั่นของเราในการตอบแทนสังคมเป็นเหตุผลหลักที่ General Mills ได้ถูกเรียกให้เป็น “100 Best Corporate Citizens” หรือ 100 พลเมืององค์กรที่ดีที่สุดที่ติด 10 อันดับแรกจากนิตยสาร Corporate Responsibility

ช่วยโลก

ป้าหมายของเราคือลดรอยเท้าทางสภาพแวดล้อมของเราอย่างต่อเนื่อง เรามุ่งเน้นความพยายามของเราไปในพื้นที่ๆ เราจะสามารถสร้างผลกระทบต่อการปฏิบัติงานทั่วโลกของเราได้มากที่สุด ความคิดริเริ่มสำคัญๆ รวมถึงการจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน และการลดการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติของเราทั่วทั้งหมด
ที่จริงแล้ว ตั้งแต่ปี 2005 เป็นต้นมา General Mills ได้ลดการบริโภคลงเป็นจำนวนอย่างมากโดยทั่วทั้งองค์กร:

  • การใช้เชื้อเพลิงในการขนส่งลดลง 40%
  • การสร้างขยะแข็งลดลง 17%
  • การใช้พลังงานลดลง 11%
  • การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง 10%
  • การใช้น้ำลดลง 10%

ในขณะเดียวกัน งานนวัตกรรมของวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ด้านบรรจุภัณฑ์ของเราได้ส่งผลให้เกิดการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ 52 เปอร์เซ็นต์

ดาวน์โหลด รายงานความรับผิดชอบทั่วโลก (PDF*).

*ดาวน์โหลด Acrobat Reader พื่อดูเนื้อหา PDF