Λάβετε ενημερώσεις για μελλοντικές ευκαιρίες: Ελάτε στην Κοινότητα Ταλέντων μας

ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΟΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΣΑΣ

tmpl/home/euau-benefits_message.dot

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ — ΚΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ

Κατανοούμε ότι ο ρυθμός της ζωής σήμερα είναι γρηγορότερος από ποτέ με περισσότερες απαιτήσεις και την αυξανόμενη πρόκληση επίτευξης ισορροπίας μεταξύ εξίσου σημαντικών, και ορισμένες φορές ανταγωνιστικών, προτεραιοτήτων. Στην General Mills, αυτό το παίρνουμε στα σοβαρά, διότι γνωρίζουμε ότι η απόδοση συχνά συνδέεται άμεσα με τη δέσμευση ενός εργοδότη για τη συνολική ευημερία ενός εργαζομένου. Κατά την πορεία σας μαζί μας, να γνωρίζετε ότι εργαζόμαστε καθημερινά για να κάνουμε την καριέρα και τη ζωή σας λειτουργική για σας.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ — ΚΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ

Κατανοούμε ότι ο ρυθμός της ζωής σήμερα είναι γρηγορότερος από ποτέ με περισσότερες απαιτήσεις και την αυξανόμενη πρόκληση επίτευξης ισορροπίας μεταξύ εξίσου σημαντικών, και ορισμένες φορές ανταγωνιστικών, προτεραιοτήτων. Στην General Mills, αυτό το παίρνουμε στα σοβαρά, διότι γνωρίζουμε ότι η απόδοση συχνά συνδέεται άμεσα με τη δέσμευση ενός εργοδότη για τη συνολική ευημερία ενός εργαζομένου. Κατά την πορεία σας μαζί μας, να γνωρίζετε ότι εργαζόμαστε καθημερινά για να κάνουμε την καριέρα και τη ζωή σας λειτουργική για σας.
ΠΑΡΟΧΕΣ
 • Ασφάλεια υγείας παρέχεται σε όλους τους εργαζομένους
 • Επιτόπιο κυλικείο με χορηγό την εταιρεία
 • Όλοι οι εργαζόμενοι παίρνουν μέρος σε ένα πρόγραμμα συμμετοχής των εργαζομένων στα κέρδη της εταιρείας που ονομάζεται «Participation and Intéressement», το οποίο ισούται περίπου με το 7% του βασικού μισθού. Αυτό πληρώνεται το φθινόπωρο, και οι εργαζόμενοι μπορούν να λάβουν το μερίδιό τους ως μετρητά ή να επιλέξουν να το αποταμιεύσουν.
.
 • Ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη
 • Ιδιωτική οδοντιατρική φροντίδα
 • Συμβουλευτική και υποστήριξη μέσω του Προγράμματος Βοήθειας Εργαζομένων (EAP)
 • Ασφάλεια ζωής που πληρώνεται από την εταιρεία
 • Δωρεάν πρόσβαση σε κέντρο fitness
 • Ομαδικό-προσωπικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα
 • Πρόγραμμα οικονομικού προγραμματισμού και υποστήριξης
 • Επίδομα ασφάλισης υγείας
 • Πρόσβαση σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης
 • Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα καθορισμένης εισφοράς και ασφάλιση έναντι ατυχήματος: κάλυψη premium
 • Ασφάλεια ζωής που πληρώνεται από την εταιρεία
 • Ασφάλεια έναντι ατυχήματος σε επαγγελματικό ταξίδι που πληρώνεται από την εταιρεία
 • Προγράμματα βοήθειας εργαζομένων (EAP)
 • Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ευεξίας
 • Συνταξιοδοτικές παροχές, συμπεριλαμβανομένου ενός αποταμιευτικού προγράμματος
 • Δωρεάν πρόγραμμα χρηματοοικονομικής καθοδήγησης
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Μάθηση, εκπαίδευση και ανάπτυξη
Learn More
Προσφορά στην κοινότητα
Learn More
Ένα Ευχάριστο Περιβάλλον
Learn More
Εξερευνήστε τις
Τοποθεσίες μας
Διαβάστε Περισσότερα